UAB „Intervilža“ konkurencingumo didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose
                                 UAB „Intervilža“ pagrindinė veikla produktų iš medžio-plastiko kompozito (WPC) ir polivinil chlorido (PVC) gamyba ir prekyba. Įmonė nuo 2011 metų pradėjusi WPC profilių gamybą nuolat didina savo produkcijos eksportą į esamas rinkas ir planuoja eksportą į naujas. Eksportuojamos produkcijos portfelis sudarytas iš skirtingų WPC produktų sistemų: terasos sistema, pakalimų sistema, tvoros sistema, atitvarų sistema, pavėsinių sistema. Šiuo metu daugiausia eksportuojama terasos sistemos produkcijos, o pagrindinės eksporto šalys yra Latvija, Vokietija, Airija, D. Britanija, Švedija ir kt..

UAB „Intervilža“ siekdama didinti produktų pardavimus planuoja dalyvauti šešiose parodose, septyniose šalyse (Vokietijoje, D. Britanijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje). Dalyvaujant parodose siekiama pristatyti įmonę, jos naujas WPC produktų sistemas (medžio-plastiko kompozito gaminius) ir geriausius sprendimus, užmegzti ryšius su potencialiais partneriais / klientais. Tikimasi, kad dalyvavimas tarptautinėse, specializuotose parodose ženkliai didins eksporto pajamas, produkcijos populiarumą, žinomumą, įmonės partnerių pasitikėjimą. Taip pat, dalyvaujant parodose bus galima identifikuoti besikeičiančius vartotojų poreikius bei naujas rinkos tendencijas, ko pasekoje, bus galima projektuoti naujus gaminius ir pasiūlyti vartotojams.

 

„UAB „Intervilža“ konkurencingumo didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“ projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT”.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto pavadinimas – „UAB „Intervilža“ konkurencingumo didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“

Projekto vykdytojas – UAB „Intervilža“

 

Bendra projekto vertė –62 988,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 31 494,00 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2019-07-26.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-01-21.