InoWood produktų pardavimų didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose


Vykdant Europinės paramos priemonę "Produktų sertifikavimas siekiant didinti įmonės eksportą" (VP2-2.1-ŪM-04-K-03-141) bendrovė sulaukė tarptautinio savo išleidžiamos produkcijos iš WPC (medžio-plastiko kompozito) pripažinimo.UAB "Intervilža", gaminanti medžio-plastiko kompozito (WPC) produktus, dalyvaudama specializuotose tarptautinėse parodose bei pasinaudodama ES investicijomis siekia didinti eksporto pajamas. Įmonės eksportuojamos produkcijos portfelis sudarytas iš skirtingų WPC produktų sistemų: terasos sistema, pakalimų sistema, tvoros sistema. Šiuo metu daugiausia eksportuojama terasos sistemos produkcijos, o pagrindinės eksporto šalys yra Latvija, Vokietija, Rusija, Norvegija ir kt.. Tikimasi, jog po dalyvavimo aštuoniose tarptautinėse parodose įvairios WPC produktų sistemos eksportas didės į esamas rinkas (Švediją, D. Britaniją, Prancūziją, Suomiją, Estiją, Lenkiją ir kt.) ir į naujas rinkas (Ukrainą ir Baltarusiją).

Dalyvaujant parodose siekiama pristatyti įmonę, jos naują medžio-plastiko kompozito produkciją ir geriausius sprendimus, užmegzti ryšius su potencialiais partneriais / klientais. Tikimasi, kad dalyvavimas tarptautinėse, specializuotose parodose ženkliai didins eksporto pajamas, produkcijos populiarumą, žinomumą, įmonės partnerių pasitikėjimą. Taip pat, dalyvaujant parodose bus galima identifikuoti besikeičiančius vartotojų poreikius bei naujas rinkos tendencijas, ko pasekoje, bus galima projektuoti naujus gaminius ir juos pasiūlyti vartotojams.

Dalyvavimas parodose finansuojamas vykdant Europos regioninės plėtros fondo remiamą projektą „InoWood produktų pardavimų didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“. Bendra projekto vertė – 85 894 eurų, 42 947 eurų iš jų bus skirta Europos regioninės plėtros fondo. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT ”.