Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Intervilža“


UAB „Intervilža“ vykdo medžio kompozito produktų gamybą. Įmonė jau beveik aštuonis metus gamina aukščiausios kokybės WPC profilius. Gaminamai produkcijai buvo sukurti keli prekės ženklai, vienas iš jų – „Inowood“. Pagrindinis įmonės tikslas – teikti ekologiškus ir itin aukštos kokybės produktus.


Pastaraisiais metais stebėdama didėjančią konkurenciją rinkoje ir norėdama išlikti konkurencinga bei keldama tikslus įmonės veiklos plėtrai bei darbo našumo didinimui, UAB „Intervilža“ nustatė poreikį investuoti į technologinius skaitmenizuotus gamybos sprendimus. Šio projekto metu bus įsigyjama technologinė įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis.

Numatomos atlikti investicijos sudarys sąlygas UAB „Intervilža“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą.  

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Intervilža“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“

Projekto vykdytojas  – UAB „Intervilža“

Projekto tikslas – Skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus, siekiant didinti įmonės darbo našumą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 001 510,00 EUR

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 450 779,50 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2020-06-01

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-07-09